Friday, April 10 2020, 08:14 am
www.isjtr.ro

www.isjtr.ro

[n mod densehit învä(area pe tot paœursul vietii (lifelong leu-rung) tœbuie Ebor(latä ca o -necesitate Obiectivä absolutä de apari!ia unti economii bazatc pe cunoastere. Speciylizarea extremá perfec£ionarea continua devin un factor determinent in crearea bunästirii bazata pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabili ži progresul …