Friday, April 10 2020, 09:05 am
Stichting Pallas Rapport 2016

Stichting Pallas Rapport 2016

Jaarverslag 2016 4 schoolbesturen in het betreffende voedingsgebied aangegrepen wordt om de gr oei van vrijeschoolonderwijs te blokkeren. Samenwerking met antroposofische kinderopvang en voortgezet vrij e schoolonderwijs In 2016 wer kte Pallas aan de uitbouw van de samenw erking met de antroposofische kinderopvang ( Stichting